bismillah

Kurân-ı Kerim Meâl Araştırma Sitesi

Munâfikun suresi hakkında bilgi

Surede 11 adet ayet,
Surede 186 adet kelime,
Surede 1640 adet harf bulunmaktadır.